Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

O nas

LOGIKA.edu.pl to jedyna w Gorzowie placówka zajmująca się edukacją matematyczną i fizyczną na wszystkich etapach kształcenia. Firma powstała w odpowiedzi na zapotrzebowaniu osób, dla których dobre wykształcenie matematyczne i przyrodnicze jest niezbędne nie tylko do studiowania różnych dyscyplin, ale także sprawnego i satysfakcjonującego funkcjonowania we współczesnym świecie. Niewielka liczba godzin matematyki i fizyki w szkołach, przepełnienie klas to niektóre z czynników, które nie sprzyjają koniecznej w przypadku nauczania matematyki indywidualizacji procesu nauczania. Środowiska akademickie od dłuższego czasu „biją na alarm” w sprawie słabego przygotowania kandydatów na studia w zakresie nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki i fizyki. Wielu polskich uczniów już na wczesnych etapach edukacji traci zainteresowanie uczeniem się matematyki. Ważne jest uchwycenie momentu, w którym dziecko zaczyna się wycofywać, po którym w krótkim czasie wchodzi w fazę utrwalania niechęci do matematyki. Problem dotyczy zarówno dzieci mających trudności z uczeniem się tego przedmiotu, jak i uczniów zdolnych, którzy często tracą zapał, by rozwijać swoje naturalne predyspozycje. Znaczącą grupę stanowią uzdolnieni uczniowie których osiągnięcia są nieadekwatne do możliwości. Jest bardzo prawdopodobne, że nie znajdują oni wokół siebie wystarczającego wsparcia.

Wierzymy, że każdy może nauczyć się matematyki w takim stopniu, który będzie odpowiadał jego teraźniejszym i przyszłym potrzebom oraz życiowym aspiracjom. Trzeba tylko wcześnie o to zadbać i stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Naszym nadrzędnym celem jest kompleksowe, nowoczesne i skuteczne nauczanie matematyki i fizyki na wszystkich etapach edukacji. Jesteśmy nauczcycielami matematyki i fizyki z wieloletnim stażem, posiadamy doświadczenie w nauczaniu na wszystkich poziomach edukacyjnych (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa).

Od października 2020 do oferty wprowadziliśmy kursy przygotowujęca do egzaminu ósmoklasisty (matematyka, język polski, język angielski) oraz matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym (matematyka, fizyka, język polski, język angielski, historia i wos),  Zajęcia te prowadzimy w grupach 9-12 osobowych.